Salam Alaikum

BismillÃh HirRohmaanir Rohimm

Kata Hikmah AM

~~~... aku BERANI kerana BENAR, lalu aku tidak GENTAR. aku bukan JEBAT, dan aku bukanlah juga TUAH. tetapi, aku adalah hamba doif yang bergelar KHALIFAH di muka bumi ALLAH ...~~~


biar orang hina diri kita tapi jangan kita hina diri sendiri, biar orang lukakan hati kita, jangan kita sesekali melukai diri sendiri, kita berhak atas diri kita sesungguhnya air mata itu adalah penyampai perasaan dan luahan jiwa..

yA AllAh, ApAbIlA ENGKAU mEmAnggIlkU, AmbIlAh AkU dAlAm kEAdAAn KhUsnUl KhOtImAh dAn sEmpAtkAnlAh AkU mEngUcApkAn kAlImAt "LA ILAHA ILLALLAH"

Ahli Jemaah

Network Blogger

Demi Masa

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Dan Penyayang

Demi Masa! Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar.

Segala hakcipta milik Allah S.W.T. Jika difikirkan perlu copy dan sebar, silakan. Tak perlu minta izin.

There’s No Copyright In Islam

Tuesday, September 13, 2011

Misteri 6666

Sering terdengar sesetengah orang Melayu menyatakan bahawa jumlah ayat di dalam al-Qur'an adalah enam ribu, enam ratus, dan enam puluh enam (6,666). Angka itu manis disebut, senang diingat, dan sedap didengar.

Namun begitu, bukan semua yang sedap didengar dan senang diingat yang dikeluarkan daripada mulut yang manis itu benar. Haruslah diperiksa dahulu sebelum menerimanya bulat-bulat. Apatah lagi kalau ia mengenai agama kerana syaitan juga boleh berbuat demikian - "syaitan-syaitan daripada manusia dan jin, yang mewahyukan ucapan palsu yang indah-indah kepada satu sama lain, untuk menipu" (6:112).

Untuk mengetahui sama ada jumlah 6,666 itu benar atau tidak adalah tidak susah. Cuma ambil sebuah calculator dan sebuah kitab al-Qur'an. Mula dari surah Fatihah yang diakhiri dengan nombor 7. Itu adalah jumlah ayat bagi surah tersebut. Kemudian pergi ke hujung surah 2 (al-Baqarah) dan bertemu pula dengan angka 286. Teruskanlah, surah demi surah, hingga ke hujung surah terakhir, iaitu surah yang ke-114. Campurkan kesemua angka itu, dan jumlah yang didapati adalah jumlah ayat-ayat al-Qur'an yang sebenar.

Pengiraan tersebut disenangkan di sini. Disediakan di bawah ini satu senarai yang mengandungi surah-surah (menurut nombornya sahaja), jumlah ayat-ayatnya, dan jumlah kesemua ayat di dalam surah-surah itu, atau jumlah kesemua ayat kitab al-Qur'an yang sebenar:

Surah:
1-5 ( 7 + 286 + 200 + 176 + 120 ) = 789 ayat
6-10 ( 165 + 206 + 75 + 129 + 109 ) = 684
11-15 ( 123 + 111 + 43 + 52 + 99 ) = 428
16-20 ( 128 + 111 + 110 + 98 + 135 ) = 582
21-25 ( 112 + 78 + 118 + 64 + 77 ) = 449
26-30 ( 227 + 93 + 88 + 69 + 60 ) = 537
31-35 ( 34 + 30 + 73 + 54 + 45 ) = 236
36-40 ( 83 + 182 + 88 + 75 + 85 ) = 513
41-45 ( 54 + 53 + 89 + 59 + 37 ) = 292
46-50 ( 35 + 38 + 29 + 18 + 45 ) = 165
51-55 ( 60 + 49 + 62 + 55 + 78 ) = 304
56-60 ( 96 + 29 + 22 + 24 + 13 ) = 184
61-65 ( 14 + 11 + 11 + 18 + 12 ) = 66
66-70 ( 12 + 30 + 52 + 52 + 44 ) = 190
71-75 ( 28 + 28 + 20 + 56 + 40 ) = 172
76-80 ( 31 + 50 + 40 + 46 + 42 ) = 209
81-85 ( 29 + 19 + 36 + 25 + 22 ) = 131
86-90 ( 17 + 19 + 26 + 30 + 20 ) = 112
91-95 ( 15 + 21 + 11 + 8 + 8 ) = 63
96-100 ( 19 + 5 + 8 + 8 + 11 ) = 51
101-105 ( 11 + 8 + 3 + 9 + 5 ) = 36
106-110 ( 4 + 7 + 3 + 6 + 3 ) = 23
111-114 ( 5 + 4 + 5 + 6 ) = 20
-----------------------------------------------------------
Jumlah besar = 6,236 ayat

Maka bilangan ayat di dalam al-Qur'an adalah 6,236, bukan 6,666, seperti yang diajar ulama palsu.

Tiap-tiap surah, melainkan surah 9 (At-Taubah), bermula dengan "Bismillah." Akan tetapi hanya Bismillah yang pertama di dalam al-Qur'an, iaitu di surah 1 (Al-Fatihah), dikira sebagai satu ayat. Ini bermaksud ia diberi nombor, iaitu nombor 1. Bismillah di surah lain yang berjumlah 112 kesemuanya tidak dikira atau diberi nombor.

Andaikata bilangan 112 itu ditambah kepada jumlah besar 6,236 tadi, maka ia menjadi 6,348, yang bukan juga sebanyak 6,666 yang keramat itu.

Perbezaan bilangan ayat di antara dua jumlah tersebut (6,236 dan 6,348) dengan 6,666 adalah 430 dan 318 masing-masing. Perbezaannya besar. Di manakah pula tersimpannya ayat-ayat yang berlebihan itu?

Mungkin terdapat orang yang mempercayai ada unsur mistik pada nombor 6666 itu. Sekiranya begitu, maka mistis nombor 6666 itu adalah, tiada lain, tetapi hanya karut belaka. Kerana tiada ayat Allah daripada al-Qur'an yang tersembunyi. Tiada juga kebenaran pada kepercayaan iaitu hanya sesetengah orang sahaja yang mengetahui rahsianya.

Ayat-ayat Allah di dalam al-Qur'an adalah jelas dan nyata untuk dibaca dan dijadikan petunjuk bagi semua lapisan manusia di dunia. Mereka diturunkan Allah sebagai bukti yang jelas lagi nyata atas kebenaran yang sebenar. Terdapat banyak ayat di dalam al-Qur'an yang menyebut mengenainya. Antaranya adalah enam yang berikut:

1. "Dan Kami menurunkan kepada kamu ayat-ayat, bukti-bukti yang jelas, dan tiada yang tidak percaya kepadanya melainkan orang-orang yang fasiq (tidak mempedulikan perintah Tuhan)" (2:99).

2. "Demikianlah, Kami menurunkannya sebagai ayat-ayat, bukti-bukti yang jelas, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia mengkehendaki" (22:16).

3. "Dan apabila ayat-ayat Kami dibacakan kepada mereka, bukti-bukti yang jelas, mereka berkata, 'Tiadalah ini, melainkan seorang lelaki yang menghendaki untuk menghalangi kamu daripada apa yang bapa-bapa kamu sembah'; dan mereka berkata, 'Tiadalah ini, melainkan kedustaan yang diada-adakan'" (34:43).

4. "Bulan Ramadan yang padanya al-Qur'an diturunkan untuk menjadi satu petunjuk bagi manusia, dan sebagai bukti-bukti yang jelas daripada Petunjuk itu, dan Pembeza" (2:185).
5. "Inilah bukti yang nyata bagi manusia, dan satu petunjuk, dan satu pengasihan bagi kaum yang yakin" (45:20), dan,

6. "Bukti-bukti yang nyata telah datang kepada kamu daripada Pemelihara kamu. Sesiapa melihat, ia adalah untuk dirinya sendiri, dan sesiapa buta, ia adalah kepadanya sendiri; aku (Muhammad) bukanlah penjaga kamu" (6:104).

Kembali kepada nombor 6,666, lalu teringat akan seorang kenalan, semasa bekerja dulu, yang mengatakan jumlah ayat al-Qur'an adalah sebanyak itu. Setelah diberitahu jumlah yang sebenar, dan bagaimana ia diperolehi, dia berkata, sedang tidak mempercayainya, bahawa dia akan bertanya "Tok Mufti" mengenainya. Tok itu adalah guru yang mengajarnya. Sangat dibanggakannya. Mahukah tidak berbangga dapat berguru atau berapat dengan seorang Mufti negeri yang manis rupa dan pertuturannya, lagi dihormati dan masyhur pula. (Mufti tersebut telah bersara beberapa tahun lalu.)

Itulah padah bagi mereka yang tidak mahu mendengar semua ucapan atau pandangan orang lain. Mereka hanya mendengar ucapan orang-orang tertentu sahaja yang disangka alim serta didewa-dewakan oleh orang ramai. Lalu bukti yang jelas dan nyata, apabila tampil ke mukanya, didustakan dengan sengaja. Sebab, ingin menerima ucapan "dewa" yang palsu dan indah, yang menipunya (atas kecuaiannya sendiri), sebagai yang hak dan benar.

Setelah Allah memperingatkan supaya mendengar semua ucapan orang, serta menggunakan minda untuk memilih dan mengikuti yang terbaik daripadanya, sesetengah orang Melayu masih dalam keraguan. Walaupun, cara itu, tambah-Nya lagi, akan membuat-Nya memberi petunjuk, namun mereka tetap dalam keadaan ragu-ragu atau lupa.

Justeru, Peringatan itu diturunkan di bawah ini untuk renungan bersama. Dengannya, berakhirlah tulisan di sini. Firman Allah:

"Yang mendengar ucapan, dan mengikuti yang paling baik daripadanya, mereka itulah orang-orang yang Allah memberi petunjuk kepada mereka; mereka itu, merekalah orang-orang yang mempunyai minda" (39:18).

2 comments:

Syams ibnu Naim al-Husein said...

Assalamualaikum,
Dari tajuk anda misteri 6666 itu menunjukkan 6666 masih misteri dalam akal saudara. Jumlah tersebut bukanlah suatu mitos atau dibuat-buat. Saudara tidak boleh menyatakan sesuatu itu salah atau sesat berdasarkan pemahaman dan pendapat saudara sendiri.

Jika benar 6666 itu tidak benar, kemukakan bukti daripada Hadis-hadis sahih ataupun daripada mana-mana ulama' tersohor yang lebih banyak mengkaji daripada saudara sendiri.
Mungkin 6666 adalah suatu yang asing dan baru bagi saudara, tapi pada haqiqatnya pelajaran mengenai perkara tersebut telah lama digunapakai. Kajilah sehingga ke akar umbi mengenai perkara itu dan benar-benar ada bukti kebenarannya.

Jika saudara memberi pendapat secara akal saudara sendiri, takut-takut saudara sendiri akan menimbulkan fitnah dalam agama. Kajilah kitab-kitab imam-imam sebelum ini seperti kitab imam al-ghazali (yang masih berjilid2) seperti kitab ihya' ulumuddin, tanbighul ghafilin atau hadis yang berbagai-bagai jenis hadis.

Dalamilah ilmu iman islam dan ihsan sedalam-dalamnya. Nabi berpesan:
Tolibul ilmi faridhatan 'ala kulli muslimin wal muslimat
Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat.
Tuntutlah ilmu mendalami agama sedalam-dalamnya dengan seorang guru mursyid yang sebenarnya.

Assalamualaikum,
Dari tajuk anda misteri 6666 itu menunjukkan 6666 masih misteri dalam akal saudara. Jumlah tersebut bukanlah suatu mitos atau dibuat-buat. Saudara tidak boleh menyatakan sesuatu itu salah atau sesat berdasarkan pemahaman dan pendapat saudara sendiri.

Jika benar 6666 itu tidak benar, kemukakan bukti daripada Hadis-hadis sahih ataupun daripada mana-mana ulama' tersohor yang lebih banyak mengkaji daripada saudara sendiri.
Mungkin 6666 adalah suatu yang asing dan baru bagi saudara, tapi pada haqiqatnya pelajaran mengenai perkara tersebut telah lama digunapakai. Kajilah sehingga ke akar umbi mengenai perkara itu dan benar-benar ada bukti kebenarannya.

Jika saudara memberi pendapat secara akal saudara sendiri, takut-takut saudara sendiri akan menimbulkan fitnah dalam agama. Kajilah kitab-kitab imam-imam sebelum ini seperti kitab imam al-ghazali (yang masih berjilid2) seperti kitab ihya' ulumuddin, tanbighul ghafilin atau hadis yang berbagai-bagai jenis hadis.

Dalamilah ilmu iman islam dan ihsan sedalam-dalamnya. Nabi berpesan:
Tolibul ilmi faridhatan 'ala kulli muslimin wal muslimat
Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat.
Tuntutlah ilmu mendalami agama sedalam-dalamnya dengan seorang guru mursyid yang sebenarnya.

Jika takut sesat, berpeganglah kepada al-Quran dan Sunnah, maka tiadalah anda akan sesat. Silalah buat kajian terperinci sehingga bukti-bukti dapat dikemukakan dengan sepenuhnya.

Janganlah menyatakan pendapat tentang ilmu agama berdasarkan akal sendiri, kelak iblis akan membisik ditelinga saudara dan terus menyesatkan.
Berguru dengan kitab atau berfikir tanpa ilmu, maka iblis yang akan jadi Gurunya dan pemberi bisikan akal yang tidak sempurna.

Jika takut sesat, berpeganglah kepada al-Quran dan Sunnah, maka tiadalah anda akan sesat. Silalah buat kajian terperinci sehingga bukti-bukti dapat dikemukakan dengan sepenuhnya.

Janganlah menyatakan pendapat tentang ilmu agama berdasarkan akal sendiri, kelak iblis akan membisik ditelinga saudara dan terus menyesatkan.
Berguru dengan kitab atau berfikir tanpa ilmu, maka iblis yang akan jadi Gurunya dan pemberi bisikan akal yang tidak sempurna.

Sekian sahaja teguran daripada saya, pengikut baru blog anda.
Maafkan jika terkasar bahasa, bukan ingin mencari salah, tapi hanya sekedar memberikan apa yang ada.

Wassalam~

Al Mumtahan said...

Assalammualaikum..

Alhamdulillah...

Terima kasih kerana komen...

Alhamdulillah, Al Mumtahan juga ada membaca, dan ada bertanya. Allah permudahkan urusan dan memberikan ilmu kepada hambanya yang berusaha..

Apa yang Al Mumtahan post dalam ini adalah bilangan yang hak.. Jika Al Mumtahan mahu mengupasnya. Bilanganannya akan berubah.. Jadi, apa yang Al Mumtahan cuba sampaikan disini bukanlah antara rahsia Al-Quran, tetapi jumlah sebenar yang hak jika dikira setiap bilangan ayat yang terkandung di dalam Al-Quran..

Bukan nak memperkecilkan orang lain, dan bukan nak menyatakan diri ini hebat. Nauzubillah.. Kalau nak mengupas jumlah sebenar ayat quran serba sedikih insyaAllah..

Jumhur ulama sepakat kata - 6200 ayat lebih (ulama selisih pendapat ttg jumlah tepat atau berapa jumlah sebenar yg dikatakan lebih 6200 lebih tu)

Baiklaha.. pendapat ulama sebagaimana berikut :

1 - pendapat ulama madinah,jumlah ayat quran = 6217 ayat. pendapat ni disokong oleh nafi'

2 - pendapat ulama madinah lain yang disokong oleh pendapat syaibah,jumlah ayat ialah 6214

3 - pendapat ulama lain yang disokong oleh pendapat abu jaafar.jumlah ayat ialah 6210

4 - pendapat ulama mekah yang diriwayat oleh ibnu kathir,jumlah ayat ialah 6220

5 - pendapat ulama basrah yang sebagaimana diriwayat oleh 'asim,jumlah ayat ialah 6205

6 - pendapat ulama kufah sebagaimana diriwayat oleh hamzah.jumlah ayat ialah 6236

7 - pendapat ulama syria sebagaimana yang diriwayat oleh yahya ibn al-harith,jumlah ayat ialah 6226.

Baiklah.. apakah faktor yang menyebabkan ulama selisih dalam hal ini secara ringkasnya kerana cara baca Nabi..

Sedangkan kalau kita perhatikan Sirah, Ibnu Umar mengambil masa selama 8 tahun untuk menghafaz Surah Al-Baqarah sahaja. Ini adalah kerana beliau bukan sahaja menghafaz ayatnya sahaja sebaliknya beliau juga menghafaz tafsirnya dan mengamalkan ayat yang dibaca. selagimana beliau tidak melaksanakan semua itu, beliau tidak akan berganjak pada ayat seterusnya.

Oleh itu, apa yang Al Mumtahan sampaikan melalui post ini bukanlah sekadar menghabiskan masa. sebaliknya jumlah yang sebenar.

kenapa Al Mumtahan tak terangkan lebih lanjut. Ianya adalah atas dasar fikiran manusia mempunyai had-had masing-masing. Tak semua bersedia menerima apa yang ingin disampai.

Wallahu A'lam

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...