Salam Alaikum

BismillÃh HirRohmaanir Rohimm

Kata Hikmah AM

~~~... aku BERANI kerana BENAR, lalu aku tidak GENTAR. aku bukan JEBAT, dan aku bukanlah juga TUAH. tetapi, aku adalah hamba doif yang bergelar KHALIFAH di muka bumi ALLAH ...~~~


biar orang hina diri kita tapi jangan kita hina diri sendiri, biar orang lukakan hati kita, jangan kita sesekali melukai diri sendiri, kita berhak atas diri kita sesungguhnya air mata itu adalah penyampai perasaan dan luahan jiwa..

yA AllAh, ApAbIlA ENGKAU mEmAnggIlkU, AmbIlAh AkU dAlAm kEAdAAn KhUsnUl KhOtImAh dAn sEmpAtkAnlAh AkU mEngUcApkAn kAlImAt "LA ILAHA ILLALLAH"

Ahli Jemaah

Network Blogger

Demi Masa

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Dan Penyayang

Demi Masa! Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar.

Segala hakcipta milik Allah S.W.T. Jika difikirkan perlu copy dan sebar, silakan. Tak perlu minta izin.

There’s No Copyright In Islam

Sunday, March 28, 2010

Kemajuan Yang Sedang Mengalami Kehancuran


Terdapat suatu kesedaran baru di kalangan umat Islam sekarang untuk kembali semula mendaulatkan negara Islam yang di dalamnya terlaksana syariat Allah s.w.t. Perkara ini menjadi sebahagian daripada Islam yang bersifat sempurna dan dibawa pula oleh Nabi Muhammad s.a.w bukan sahaja beliau menyampaikan Islam melalui sabda dan ucapan tetapi menyatakannya dengan keimanan yang sebenar dan melaksanakannya dengan sempurna. Ia bermula dari ikrar dua kalimah syahadah sehinggalah menunaikan ibadah kepada Allah s.w.t dan mentadbir bumi dengan syariat-Nya dalam negara yang didirikan di 'Al-Madinatul Munawwarah'.

Ajaran yang telah membuktikan kejayaan yang menggemparkan seluruh kuasa kuffar yang mempertahankan kezaliman, maksiat dan mungkar.Negara Islam adalah negara yang paling adil dan memberi kebahagiaan yang sebenarnya kepada manusia dalam masa yang lebih panjang bukan sahaja di dunia tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat yang kekal abadi. Musuh-musuh Islam telah berjaya melenyapkan kesedaran menegakkan Islam dalam fikiran umatnya di zaman mutakhir ini selepas kejatuhan Khalifah Uthmaniyyah di Turki, sebahagian besar daripada umat Islam tidak menyedari bahawa mereka memerlukan negara yang mendaulatkan syariat Allah s.w.t.

Terdapat di kalangan umat Islam bahkan ramai di kalangan mereka yang merasakan bahawa umat Islam tidak akan maju sekiranya mereka tidak mempelajari kemajuan kebendaan yang datang dari barat. Mereka tidak menyedari bahawa kemajuan kebendaan yang ada pada dunia barat adalah sebahagian daripada kemajuan yang telah ditempa oleh Islam sejak zaman-berzaman tetapi barat mengambil kebendaannya sahaja dan meninggalkan ajaran Islam yang membentuk roh dan peribadi mereka. Kita telah melihat bagaimana kemajuan kebendaan yang ditaja oleh barat itu sedang mengalami kehancuran dan yang menjadi halangan kepada kemajuan umat Islam bukan masalah kebendaan.

Kita melihat bagaimana terdapat di kalangan negara umat Islam yang mempunyai tenaga manusia dan dikurniakan sumber-sumber kebendaan boleh maju dari segi kebendaan dengan kurniaan Allah itu dan di sana terdapat banyak halangan dari kuasa Kuffar iaitulah halangan umat Islam menubuhkan negara Islam. Kita perlu menyedari bahawa musuh-musuh Islam sedar punca kekuatan umat Islam ialah wujudnya negara Islam. Sebab itu wujudlah usaha bagi menghalang tertegaknya negara Islam ini dengan berbagai-bagai cara sama ada dengan menggunakan kekerasan bala tentera bagi menekan golongan yang mahu menegakkan negara Islam ataupun menggunakannya secara halus dan lembut iaitulah dengan melaksanakan sebahagian daripada ajaran Islam untuk meredakan tuntutan mendaulatkan syariat Allah s.w.t itu.

Umat Islam hendaklah menyedari bahawa negara Islam bukan negara yang berpandu kepada amalan semata-mata. Negara Islam ialah negara yang didasarkan kepada aqidah. Oleh kerana ia didasarkan kepada aqidah maka Nabi Ibrahim a.s. tidak menerima segala tawaran yang dikemukakan oleh Raja Namraz di zamannya kerana raja itu menolak aqidah Islam. Begitu juga dengan tindakan yang diambil oleh Nabi Yusuf a.s. apabila ditawarkan menjadi ketua perbendaharaan Negeri Mesir, Nabi Yusuf dengan tegasnya menyatakan sebagaimana tersebut di dalam firman Allah yang bermaksud:

" Dengan sebab itu aku meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah serta tidak pula percayakan hari akhirat. Dan aku menurut agama bapa dan datuk nenekku: Ibrahim dan Ishaq serta Ya'qub..." (Surah Yusuf ayat 37-38).

Rasulullah bersabda yang bermaksud:

"Mereka itu ialah golongan yang kulitnya sama dengan kita dan bercakap dengan lidah yang sama dengan kita."

Marilah kita menjadikan aqidah sebagai landasan kita dan sebagai perbezaan di antara negara Islam yang sebenar dengan negara munafiq yang dibina di atas dasar Masjid 'Dhirar' sebagaimana golongan munafiqin mendirikan masjid itu di zaman Rasulullah s.a.w. yang telah dibakar oleh Rasulullah. Marilah kita menyedari hakikat ini dengan penuh teliti kerana mati hanya satu kali sahaja dan manusia akan berdepan di hari kiamat dalam keadaan tidak dapat merujuk kembali ke alam dunia ini. Marilah kita menilai segala yang ada di hadapan kita bukan dengan akal fikiran manusia semata-mata tetapi dengan petunjuk daripada Al-Quranul Karim yang dapat membetulkan akal fikiran manusia.(lihat Surah Yusuf: 37-38)

Nabi Ibrahim a.s. menolak kekufuran dan menyatakan keimanan terlebih dahulu dan itulah yang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad s.a.w apabila ditawarkan negara, jawatan, kedudukan dan harta benda percuma. Rasulullah s.a.w menolak dengan tegas kerana apa yang ditawarkan itu tidak dibina di atas aqidah. Umat Islam hendaklah menyedari bahawa tanggungjawab mereka ialah mendirikan negara yang berdasarkan kepada aqidah dan dibina di atasnya segala amalannya bukan negara yang dibina melalui amalan semata-mata tetapi tidak berteraskan kepada aqidah.

Inilah perbezaan yang tidak boleh mengelirukan umat Islam dan tidak boleh menyesatkan mereka dengan sebab seruan penyeru-penyeru ke arah neraka Jahannam.

Firman Allah yang bermaksud:

"Demi sesungguhnya Allah mesti menolong orang yang menolong agama-Nya sesungguhnya Allah itu Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Orang-orang yang Kami berikan kepada mereka kuasa memerintah di muka bumi, mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran dan bagi Allah sahajalah akibat segala urusan.” (Surah Al-Haj: 40-41)

Jin Mempunyai Tanggungjawab Agama


Kedua-dua anak lelaki Rabia'ah pemilik dusun anggur di pinggir Taif, dikenali sebagai musuh Islam yang cukup sengit. Mereka pernah mengadakan pertemuan dengan Abu Talib bapa saudara Nabi, bersama delegasi yang mendesak Abu Talib supaya menyekat anak saudaranya, Muhammad bin Abdullah dari meneruskan penyebaran ajaran agama yang bertentangan dengan pegangan nenek moyang mereka. Ataupun menyerahkan anak saudaranya itu kepada mereka untuk diadakan (adu) kekuatan bersenjata, supaya satu di antara dua golongan yang bertentangan ini musnah.

Bagaimanapun ketika Nabi s.a.w. dihambat oleh penduduk Taif, kedua anak lelaki Rabia'ah hanya memerhati gerak-geri Nabi dari jauh. mereka tidak memperlihatkan sikap permusuhan lagi, sebaliknya menyuruh tukang kebunnya bernama Addas menghantarkan beberapa tangkai anggur untuk Nabi dan Zaid yang dalam keletihan. Pertukaran sikap anak-anak Rabi'ah dari permusuhan kepada belas kasihan Nabi s.a.w. merupakan perubahan luar biasa dan reaksi sepontan yang menghiburkan hati Nabi s.a.w..

Perubahan sikap itu menepati dengan tujuan agama diturunkan kepada manusia, iaitu untuk menukar sikap buruk manusia kepada peribadi murni, dari sikap ganas kepada lemah lembut, dari bakhil kepada pemurah, dari permusuhan kepada persaudaraan, dari kejam kepada simpati, dari yang baik kepada yang lebih baik dan seterusnya. Agama membimbing pemikiran manusia kepada pemikiran yang berpandu kepada wahyu Allah, untuk pembinaan tamadun masa depan. Justeru itu masa depan Islam itu terserah kepada pemikiran manusia yang bersumberkan wahyu, dan bukannya terserah kepada naluri manusia.

Di antara iktibar yang boleh diambil dari peristiwa Nabi s.a.w. pergi ke Taif ialah; mengenai tindakan anak angkat Nabi iaitu Zaid bin Haritsah yang sanggup menjadikan dirinya sebagai perisai melindungi Nabi s.a.w. dari serangan lontaran batu oleh kanak-kanak Taif. Zaid bin Haritsah ialah seorang hamba sahaya milik Siti Khadijah yang kemudiannya dihadiahkan kepada Nabi s.a.w., Zaid telah di merdekakan oleh Nabi dan dijadikan anak angkat. Tindakan Zaid yang menjadikan tubuhnya sebagai benteng untuk menjaga tubuh Nabi s.a.w. agar tidak cedera, akibatnya kepala Zaid telah cedera luka berdarah beberapa liang.

Zaid sanggup menjadikan dirinya sebagai benteng bagi menyelamatkan Nabi s.a.w. sedangkan tindakan itu bukan saja mendedahkan diri kepada kecederaan, bahkan ia boleh membawa kepada maut. Apakah yang mendorong Zaid sanggup bertindak demikian, meskipun dia sedar bahawa tindakannya itu membahayakan dirinya? Inilah satu contoh tahap hubungan antara manusia bertaraf sahabat dengan Nabi s.a.w.. Bukan Zaid bin Haritsah seorang sahaja yang bersikap demikian, bahkan boleh dikatakan semua para sahabat Nabi bersikap demikian, sesungguhnya seluruh para sahabat Nabi juga sanggup berbuat apa jua demi keselamatan Nabi s.a.w.. Justeru itu mereka adalah orang yang mendapat pujian dari Allah SWT sebagai: "Wa-Hasuna ula-ika Rafiqa "Mereka adalah sebaik-baik dan semulia-mulia sahabat.

Satu persoalan. Jika Zaid bersedia bermati-matian mempertahankan Nabi s.a.w. dari sebarang kecederaan, bagaimana pula caranya mempertahankan Nabi s.a.w. setelah baginda wafat? Caranya tidak lain, jangan bakhil anggota tubuh seseorang dari menerima bala dan kesusahan kerana mempertahankan Islam. Jika seseorang itu mendakwa sayangkan Nabi tetapi enggan menggunakan batang tubuh untuk mempertahan sunnah Nabi s.a.w. dan syariat Allah SWT dari sebarang ancaman, maka orang jenis ini sekiranya mereka hidup di zaman Rasulullah s.a.w., nescaya mereka tidak akan menggunakan tubuhnya untuk melindungi Nabi dari sebarang bahaya.

Mempertahankan Nabi bererti mempertahankan sunnahnya dan syariat Islam, untuk itu bukan saja menggunakan tubuh badan bahkan gunalah sikap keberanian, ilmu pengetahuan, kepakaran dan kebijaksanaan, pengaruh dan harta benda untuk berdepan dengan pelbagai halangan (al-mihan) dan kesusahan. Untuk mempertahankan sunnah Nabi s.a.w. dan syariat Islam mesti mempunyai saham, iaitu saham diri bersedia menanggung susah dan penat sebagaimana yang telah ditunjuk oleh Nabi s.a.w..

Selain iktibar dari perubahan sikap anak-anak lelaki Rabia'ah kepada sikap positif terhadap Nabi, terdapat juga peristiwa mengenai satu rombongan "jin" yang telah dipertemukan oleh Allah SWT dengan Nabi s.a.w. yang sedang mendirikan solat malam di suatu tempat bernama Nahlah. Nabi sembahyang malam dengan bacaan jahar, para jin berhenti mendengar ayat-ayat al-Quran yang dibaca oleh Nabi s.a.w..

Peristiwa itu mengesahkan wujudnya makhluk jin yang kedudukan mereka seperti manusia dari segi taklif syarak, iaitu kewajipan beriman dengan al-Quran dan melaksanakan perintah agama yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w.. Terikat dengan peraturan perintah wajib dan tinggalkan yang haram dan terlarang, berkeyakinan terhadap adanya beban dosa dan pahala, seterusnya menempuh hari kebangkitan di mahsyar dan balasan amal sama ada syurga atau neraka. Di kalangan makhluk jin itu ada yang beriman dengan Allah dan Rasul-Nya, tidak kurang juga yang kufur.

Di dalam al-Quran terdapat kisah jin dengan nas yang jelas, iaitu di dalam surah khas diberi nama "Surah al-Jin", yang mengandungi 28 ayat. Di awal surah tersebut dengan jelas Allah SWT menerangkan dengan jelas tentang sekumpulan jin yang beriman dengan al-Quran yang dibacakan oleh Nabi s.a.w., kerana al-Quran itu memberi petunjuk dan menjadikan mereka yang beriman cerdik. Seterusnya me­reka berjanji tidak akan menyengutukan-Nya.

Dalam kitab Tarikh Ibnu Ishaq ada dinukilkan kisah jin, Imam Bukhari, Muslim dan Tarmizi juga menyebut kisah jin dalam kitab sahih mereka. Imam Bukhari telah mengambil kisah jin itu dari sepupu Nabi, Abdullah bin Abbas, katanya: Suatu ketika nabi s.a.w. pergi ke pasar Uqaz berhampiran dengan Mina, ketika itu ramai kabilah Arab datang untuk menunaikan haji. Nabi ambil peluang untuk berdakwah ketika orang ramai berhimpun di Mina, ketika itu Nabi menemui satu rahsia mengenai kaum jin yang sedang berdepan dengan satu masalah besar, iaitu jika dulu mereka boleh pergi ke langit untuk mengetahui berita langit, tetapi pada ketika itu mereka sudah tidak boleh berbuat begitu lagi.

Mereka berusaha mencari puncanya dengan mengirim para tokoh-tokoh utama mereka untuk menyiasat di seluruh pelusuk muka bumi. Ketua mereka penuh keyakinan mesti ada sebab-sebab tertentu perkara itu terjadi, mungkin ada perkara baru berlaku di muka dunia dan siasatan secara terperinci mesti dilakukan seberapa segera. Mereka mengembara dari timur ke barat, dari kutub utara ke kutub selatan. Satu kumpulan jin telah pergi ke Tihamah dan di sanalah mereka bertemu dengan Nabi s.a.w. yang sedang mendirikan solat malam di tengah padang pasir, kumpulan jin itu mendengar ayat-ayat Quran dibaca oleh Nabi, sedangkan sebelum itu mereka tidak pernah mendengar bacaan ayat-ayat seumpama itu.

Setelah mendengar firman Allah yang dibaca oleh Nabi s.a.w., lalu mereka pulang mendapatkan ketua mereka untuk melaporkan apa yang telah ditemui itu, lalu mereka berkata sebagaimana yang dinyatakan di awal surah jin itu. Kesimpulannya jika di kalangan manusia ada yang beriman, maka di kalangan makhluk jin juga ada yang beriman dengan keimanan yang sempurna terhadap Allah dan Rasul-Nya.

Oleh TUAN GURU HJ. NIK ABD. AZIZ NIK MAT

Bencana Bila Tinggal Ajaran Rasulullah


Walaupun kita telah meninggalkan bulan Rabiul Awal, bulan yang menjadi adat kepada umat Islam menyambut hari lahir Rasulullah s.a.w.,kita hendaklah menyedari bahawa mengikut ajaran Rasulullah dan berpegang dengan ajarannya tidak selesai dengan perginya bulan Rabiul Awal.Kita hendaklah terus menerus menjadi pengikut setia kepada Rasulullah s.a.w., beramal dengan ajaran yang tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya. Seorang sahabat bernama Sufian bin Abdullah r.a. bertanya kepada Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: Ya Rasulullah, beritahu kepada saya berkenaan dengan Islam dengan jelas dan saya tidak lagi perlu bertanyakan kepada orang lain.

Jawab Rasulullah:

Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian beristiqamahlah, yakni berada di atas jalan yang lurus dan mengikut ajaran yang benar. Ajaran Islam yang dibawa Rasulullah s.a.w. ialah ajaran benar daripada Allah Taala, Tuhan yang menjadikan seluruh alam.Manusia hendaklah tunduk kepada peraturan dan ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah Taala sama ada di dalam perkara yang diberi nama ibadat dan di dalam seluruh urusan hidup mereka kerana semua perkara berada di bawah pemerintahan Allah Taala.

Firman Allah yang bermaksud:

Wahai manusia, sembahlah kamu akan Tuhan kamu (Allah) yang telah menjadikan kamu dan orang-orang yang sebelum daripada kamu supaya kamu bertaqwa.(Surah al Baqarah: 21).

Mengadakan sekutu-sekutunya bagi Allah Taala ialah mengadakan tuhan-tuhan yang lain daripada Allah untuk dipuja dan disembah serta dilakukan ibadat kepada-Nya. Mengadakan sekutu bagi Allah Taala juga ialah dengan mengadakan peraturan dan hukum-hukum yang lain dari Allah Taala terdiri dari halal dan haram dan mengadakan peraturan hidup yang lain daripada Islam di dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Taala.

Firman Allah bermaksud:

Adakah bagi mereka sekutu-sekutu yang mensyirikkan kepada mereka daripada agama barang yang tidak diizinkan oleh Allah? (Surah as-Syura: 21).

Kita tidak boleh pandai-pandai mengadakan peraturan dan hukum sendiri di dalam perkara yang tidak dibenarkan oleh Allah Taala tetapi kita bebas mengadakan peraturan-peraturan menggunakan akal fikiran kurniaan Allah Taala untuk menolak mudharat dan mendatangkan faedah selagi dibenarkan oleh Allah Taala dan jangan sekali-kali mengadakan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Taala.

Ajaran Rasulullah s.a.w. adalah ajaran yang sempurna yang dikurniakan oleh Allah sebagai nikmat yang paling besar kepada manusia tidak boleh dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain.

Firman Allah bermaksud:

Pada hari itu telah Aku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku cukupkan bagi kamu nikmat-Ku dan Aku redha Islam itu menjadi agama kamu. (Surah al Maidah: 3)

Tetapi di akhir-akhir ini ada di kalangan umat Islam sendiri yang mengadakan peraturan-peraturan dan hukum-hukum di dalam perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh Allah Taala.

Maka berlakulah berbagai penyakit di dalam masyarakat, penyakit keruntuhan akhlak, politik, ekonomi dan berbagai-bagai maksiat yang tidak oleh diatasi dengan berbagai-bagai peraturan dan undang-undang yang dijalankan. Puncanya ialah kerana manusia mencari jalan penyelesaian dengan cara yang lain daripada yang ditunjukkan oleh Allah Taala dan dibawa oleh Rasulullah s.a.w.


Firman Allah yang bermaksud:

Telah nyata kerosakan di daratan dan di lautan hasil hasil daripada perbuatan manusia untuk dirasakan kepada mereka sebahagian daripada akibat perbuatan mereka agar mereka kembali kepada Allah.(Surah Ar Rum: 41).

Marilah kita menyedari betapa besarnya ajaran Rasulullah s.a.w. dan besarnya bencana sekiranya kita meninggalkan ajaran tersebut. Ketika kewafatan Rasulullah s.a.w. dan ketika para sahabatnya berada di dalam keadaan sedih dan binggung, Abu Bakar Al-Siddiq r.a. menyampaikan satu ucapan yang bermaksud:

"Wahai manusia, sesiapa yang menyembah Muhammad sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan sesiapa yang menyembah Allah sesungguhnya Allah itu Maha Hidup tidak akan sekali-kali mati. Muhammad itu hanyalah seorang rasul, sesungguhnya telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Adakah apabila beliau wafat atau terbunuh maka kamu akan berpaling murtad?

Dan barang siapa yang murtad maka dia tidak memberi mudharat sedikit pun kepada Allah. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yng bersyukur." (Surah Ali Imran: 144).

Marilah kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada nikmat Allah yang paling besar iaitu nikmat kedatangan Rasulullah s.a.w. dengan menjadi pengikutnya yang setia dan jangan sekali-kali kufur kepada nikmat Islam yang telah diberikan oleh Allah SWT sebagaimana firman-Nya yang bermaksud:

Sesiapa yang mencari agama selain daripada Islam maka tidak akan diterima oleh Allah dan dia di akhirat kelak termasuk di kalangan orang-orang rugi.(Surah Ali Imran: 85)

Tuesday, March 23, 2010

Wanita Yang Menolak Perkahwinan

Sepertimana yang diberitakan kepada kita oleh akhbar Berita Harian, hari ini terdapat segolongan wanita yang menolak perkahwinan. Antara sebabnya ialah kerana memandang perkahwinan sebagai satu bebanan yang menyekat kebebasan. Bila berkahwin, kuasa mutlak dalam menentukan hidup mula berubah dan terpikul pula dengan kerja-kerja mengurus rumahtangga dan anak-anak.

Justeru itu ramai yang lebih rela menjadi andartu walaupun pada hakikatnya, ianya tidak dapat memberi kebahagiaan pada jiwa. Ada juga yang tidak berkahwin disebabkan terlalu memilih calon yang sekufu dan ada yang tidak sempat memikirkan perkahwinan kerana terlalu sibuk dengan tugas-tugas dan kerjaya masing-masing.

Kami akan menceritakan tentang kerugian yang dialami oleh wanita yang tidak mahu bekahwin; tetapi bukan kepada wanita yang tidak berkahwin kerana tiada jodoh. Kalau sudah tidak ada jodoh, wanita tersebut tidak boleh dipersalahkan kerana sudah takdir menentukan demikian. Masalahnya sekarang, terdapat wanita yang mempunyai peluang untuk berkahwin tetapi menolak dengan alasan-alasan sepertimana yang disebutkan di atas tadi.

Perkembangan tentang wanita yang tidak gemar berkahwin bukan sahaja berlaku di dalam masyarakat bukan Islam tetapi juga berlaku di kalangan masyarakat Islam. Sikap demikian bukan sahaja bertentangan dengan kehendak ajaran Islam yang menggalakkan perkahwinan tetapi juga bertentangan dengan fitrah semulajadi manusia yang hidupnya memerlukan pasangan. Bahkan sunnatullah kejadian manusia, ada lelaki dan ada wanita yang saling memerlukan antara satu sama lain. Ibarat talian elektrik yang memerlukan positif dan negatif untuk melahirkan cahaya.

Di Malaysia, walaupun terdapat di dalam masyarakat Islam sikap memilih hidup membujang tetapi tidak begitu berleluasa sepertimana di barat. Walaupun demikian, pada pandangan Islam, orang yang tidak berkahwin dianggap jelek. Menyerupai para pendita Kristian. Golongan ini juga tidak akan mendapat kesempurnaan dalam agama dan mengalami kerugian di dunia dan di akhirat. Kejelekan tidak berkahwin khususnya bagi kaum wanita, adalah lebih banyak berbanding dengan lelaki. Kerana umumnya bagi kaum wanita, pintu syurga lebih banyak bermula dan berada di sekitar rumahtangga, suami dan anak-anak.

Amat mudah bagi kaum wanita untuk mendapat maqam solehah dan menjadi ahli syurga di akhirat.

Ini berdasarkan sabda Rasulullah: "Sekiranya seorang wanita dapat melakukan empat perkara iaitu sembahyang lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, menjaga maruah dan taat kepada suami maka masuklah syurga mana-mana yang ia kehendaki."

Sekiranya seorang wanita itu tidak berkahwin, ia tidak akan dapat mencapai kesempurnaan pada maqam yang keempat. Walau sehebat mana sekalipun ia bersembahyang, berpuasa dan menjaga maruah, wanita yang tidak berkahwin tidak akan mendapat kelebihan pada mentaati suami. Sedangkan kelebihan mentaati suami mengatasi segala-galanya bagi seorang wanita, sehinggakan redha Allah pun bergantung kepada redha suami.

Selain daripada itu di antara kelebihan wanita yang berkahwin bahawa ia akan diberi pahala seperti pahala jihad fisabilillah (berjuang di jalan Allah) di kala mengandung. Apabila ia menyusukan anak maka setiap titik air susu akan diberi satu kebajikan. Berjaga malam kerana mengurus anak akan diberi pahala seperti membebaskan 70 orang hamba. Wanita yang berpeluh kerana terkena bahang api ketika memasak untuk keluarganya akan dibebaskan daripada neraka. Bagi wanita yang mencuci pakaian suaminya akan diberi 1000 pahala dan diampuni 2000 dosa. Lebih istimewa lagi ialah bagi wanita yang tinggal di rumah kerana mengurus hal-hal berkaitan anak-anak akan dapat tinggal bersama-sama Rasulullah saw di syurga kelak. Bahkan wanita yang rela dijimak oleh suami juga akan mendapat pahala dan lebih hebat lagi bagi wanita yang mati kerana bersalin akan mendapat pahala seperti pahala syahid.

Semua kelebihan-kelebihan ini tidak akan dapat diperolehi bagi wanita yang menolak perkahwinan. Malahan kedudukan mereka di dunia akan selalu berada di dalam fitnah dan di akhirat menjadi golongan yang rugi. Oleh itu wanita dianjurkan berkahwin apabila telah menemui pasangan yang sekufu. Yang dimaksudkan sekufu yang utama ialah dari segi iman, walaupun lelaki tersebut telah berkahwin.

Sabda Rasulullah saw: "Apabila datang kepada kamu lelaki yang beragama dan berakhlak maka kahwinlah dia, kalau tidak akan timbul fitnah dan kebinasaan.

Para sahabat bertanya, "Bagaimana kalau ia telah berkahwin?" Jawab baginda, "Kahwinilah juga ia (diulang sebanyak tiga kali)." Begitulah besarnya pahala bagi wanita yang berkahwin. Tidak perlu bersusah-payah untuk keluar rumah seperti kaum lelaki atau berslogan seperti kebanyakan wanita hari ini. Hanya dengan duduk di rumah sebagai seorang isteri dan ibu sudah memperolehi pahala yang banyak. Kalau suami redha dengan perlakuan seorang isteri itu maka akan terus masuk syurga tanpa melalui kesukaran. Nikmat ini tidak akan dapat diperolehi oleh wanita yang menolak perkahwinan kerana dia telah menolak untuk menjadi calon wanita solehah yang berada di bawah naungan suami.

Sumbangan

Mengenal Golongan Anti Hadis


Golongan Anti Hadis adalah mereka yang menolak atau meragui Hadis atau Sunnah Nabi

Muhamad s.a.w. sebagai sumber kedua syariat Islam selepas al-Quran.

Pandangan kita Ahlus Sunnah Wal Jamaah

Hadis atau Sunnah Nabi Muhamad s.a.w. merupakan sumber kedua syariat Islam selepas

al-Quran.

Sumber pengambilan hukum yang terlah disepakati oleh para ulamak ada empat, iaitu:

1 . Al-Quran

2 . Al-Sunnah atau Hadis

3 . Ijmak

4 . Qiyas.

Sejarah Golongan Anti Hadis

Golongan Anti Hadis Pada masa sahabat

Al-Hasan berkata, semasa Imran bin Husain sedang mengajar Hadis, terdapat seorang yang

meminta agar tidak perlu mengajar Hadis, memadai dengan al-Quran sahaja. Imran menjawab:

"Engkau dan sahabat-sahabat engkau boleh membaca al-Quran. Mahukah engkau

mengajarkanku sembahyang dan syarat-syaratnya kepadaku? Atau zakat dan syarat-syaratnya?

Engkau selalu tidak hadir. Sedangkan Rasulullah s.a.w. telah mewajibkan zakat begini.. begini.."

Orang itu menjawab: "Terimakasih, aku baru sedar." Dan dikemudian hari orang itu menjadi

seorang ahli fikah.

Perkara yang terjadi kepada Umayah bin Khalid pula. Dia sedaya upaya cuba mencari

penyelesaian seluruh masalah dengan hanya merujuk kepada al-Quran sahaja. Akhirnya dia

berkata kepada Abdullah bin Umar bahawa di dalam al-Quran dia hanya berjumpa dengan

masalah sembahyang di rumah dan ketika perang sahaja. Sedangkan masalah sembahyang

musafir tidak dapat ditemui. Abdullah bin Umar menjawab: "Wahai keponakanku, Allah telah

mengutuskan Muhamad s.a.w. dan kita tidak tahu apa-apa. Kita kerjakan sahaja apa yang Nabi

s.a.w. lakukan."

Ayub al-Sakhtiyani berkata: "Apabila engkau mengajar Hadis kepada seseorang, kemudian dia

berkata: "Tak perlu pakai Hadis, ajarkan kami al-Quran sahaja", maka ketahuilah bahawa orang

itu sesat dan menyesatkan."

*********

Di atas, jelas bahawa bibit-bibit anti hadis sudah mulai wujud sejak zaman sahabat lagi. Cuma ia

tidak serius dan masih berbentuk pandangan individu, tidak secara kelompok, jamaah atau

gerakan. Dan ia berlaku disebabkan salah faham terhadap kedudukan hadis sebagai sumber

syariah. Namun dengan cepat ia diperbetulkan.

Sejak masa berkenaan, pandangan mahukan al-Quran sahaja tanpa hadis lenyap pada akhir

kurun kedua hijrah. Ia tidak kedengaran lagi. Kerana umat pada masa lalu sepakat menerima

Hadis sebagai sumber kedua hukum di dalam Islam. Baik Dari kelompok majoriti – Ahlus Sunnah

maupun kelompok-kelompok kiri yang majoriti seperti Syiah, Muktazilah dan Khawarij –

masing-masing menerima Hadis sebagai sumber hukum. Walaupun ada beberapa pendapat

yang mengatakan bahawa kaum Muktazilah adalah termasuk di dalam golongan anti hadis,

tetapi pendapat ini tertolak samasekali. Pendapat berkenaan bergantung kepada beberapa

riwayat (cerita), sedangkan kenyataannya Muktazilah menerima Hadis. Ini berlaku kerana seorang

yang bermazhab Muktazilah bernama al-Nazam telah menolak Hadis. Ini pendapat ini tidak

lebih dari pendapat peribadi beliau, bukan pendapat Muktazilah. Buktinya, majoriti orang-orang

Muktazilah mengkafirkan beliau.

**********

Golongan Anti Hadis Pada Zaman Imam al-Syafi'i

Ada satu kisah tentang dialog antara Imam Syafi’I dengan Golongan Anti Hadis:

Golongan Anti Hadis bertanya kepada imam Syafi’I: "Ada atau tidak, dalil yang bersifat zhanni

menghalalkan suatu masalah yang telah diharamkan dengan dalil bersifat pasti?"

Imam Syafi’I: "Ada."

Golongan Anti Hadis: "Apa dia?"

Imam Syafi’I: "Apa pendapatmu mengenai orang yang membawa harta di sebelah saya ini?

Bukankah dia ini haram dibunuh dan hartanya haram dirampas?"

Golongan Anti Hadis: "Ya. haram dibunuh dan hartanya haram dirampas"

Imam Syafi’I: "Tetapi, apabila ternyata ada dua orang saksi yang mengatakan bahawa orang ini

baru sahaja membunuh orang lain dan merompak hartanya.. Apakah pendapat kamu mengenai

orang ini?’

Golongan Anti Hadis: "Dia mesti diqisas dan hartanya mesti dirampas untuk dikembalikan kepada

warisnya."

Imam Syafi’I: "Apakah ada kemungkinan dua orang saksi tadi berbohong atau terkeliru?"

Golongan Anti Hadis: Ya, ada kemungkinan."

Imam Syafi’I: "Jika begitu, kamu telah membolehkan membunuh (qisas) dan merampas harta

dengan dalil zhanni, sedangkan membunuh dan merampas harta itu telah diharamkan

menggunakan dalil yang pasti."

Golongan Anti Hadis: Ya, kerana kita diperintahkan untuk menerima persaksian."

**********

Golongan Anti Hadis Abad Modern

Setelah beberapa abad (lebih kurang sebelas abad), muncul semula pemikiran anti hadis.

Muncul di Iraq dan di Mesir pada zaman Syeikh Muhamad Abduh. Ia muncul, dipercayai hasil

dari suntikan penjajah Barat yang ketika itu sedang rancak menjajah negara umat Islam. Mereka

berjaya menimbulkan keraguan di hati sebahagian kecil umat Islam. Tujuannya adalah untuk

melumpuhkan terus kekuatan umat Islam yang ketika itu sememangnya sedia dalam keadaan

lemah.

Dr Taufiq Sidqi telah menulis dua artikel di dalam majalah al-Manar pimpinan Saiyid Rasyid

Redha. Pada mulanya, idea-idea Dr. Taufiq mendapat perhatian dari Saiyid Rasyid Redha,

tetapi menurut Dr. Mustafa al-Siba’I, beliau menarik balik pandangan berkenaan.

Di dalam artikel berkenaan, Dr.Taufiq menyeru al-Quran sahaja, tidak perlu sunnah.

------------------------

Golongan Anti Hadis Di Malaysia

Golongan Anti Hadis di Malaysia telah dipelopori oleh Kasim Ahmad melalui bukunya Hadis:

Satu Penilaian Semula (1986). Golongan ini meragui kedudukan Hadis sebagai sumber kedua

syariat Islam. Mereka menyeru agar umat Islam kembali kepada al-Quran sahaja.

Kemudian beliau cuba menubuhkan Jamaah al-Quran Malaysia (JAM) tetapi gagal kerana tidak

mendapat kebenaran dari kerajaan Malaysia. Walaupun begitu, tidak bermakna beliau tidak

dapat bergerak langsung, malahan beliau masih aktif menulis di akhbar-akhbar utama

mencurahkan idea-idea anti Hadisnya.

Antaranya ialah sebuah rencana yang ditulis di dalam sebuah akhbar tempatan mengenai

masalah perpecahan umat Islam. Beliau menyeru agar umat Islam kembali kepada al-Quran

sahaja.

Buku Hadis: Satu Penilaian Semula

Di dalam buku Hadis: Satu Penilaian Semula, Kasim Ahmad telah menolak Hadis sebagai

sumber aqidah dan perundangan Islam berdasarkan faktor-faktor berikut:

1 . Pembukuan kitab-kitab al-Hadis, terutama enam buah buku al-Hadis (Sunan al-Sittah), dibuat

pada akhir abad kedua dan permulaan abad ketiga Islam, iaitu di antara 200 dengan 300 tahun

setelah Rasulullah s.a.w. wafat.

2 . Pembukuan ini pula tidak dibuat lebih awal, khasnya dalam pemerintahan al-Khulafa'

al-Rasyidin.

3 . Kewujudan al-Hadis menimbulkan pertelagahan politik, faham kepuakan, anti-intelektualisme,

kebekuan dan opurtunis politik.

Pandangan kita Ahlus Sunnah Wal Jamaah

i. Di atas Kasim Ahmad telah menafikan kewujudan Hadis pada zaman Rasulullah s.a.w. dan

zaman sebelum pembukuan Hadis. Ini adalah dakwaan yang tidak benar, kerana Hadis

Rasulullah s.a.w. telah wujud bersama turunnya wahyu (al-Quran). Perkara ini telah termaktub di

dalam kitab-kitab tarikh (sejarah) karangan ulamak Islam silam seperti kitab Tabaqaat Ibnu Sa'd,

Sirah Ibnu Hisyam dan lain-lain. Di dalamnya tidak terlepas dari menyebutkan bagaimana

keadaan mula turun wahyu.

Begitu juga yang tertulis di dalam kitab-kitab tafsir seperti Tafsir al-Qurthubi, Tafsir al-Thabari,

Tafsir Ibnu Kathir dll. Di dalamnya terdapat penjelasan mengenai ayat pertama mula diturunkan

dan sebab turunnya. Di dalamnya juga disertakan penjelasan bagaimana Rasulullah s.a.w.

mendidik para sahabatnya menghayati Islam dan menyebarkan Islam.

Di atas semua itu adalah bukti wujudnya Hadis pada zaman Rasulullah s.a.w. Adalah suatu

perkara yang mustahil para penulis kitab tarikh, tafsir dan ahli hadis telah beramai-ramai

bersepakat untuk melakukan pendustaan.

ii. Hadis-hadis Rasulullah s.a.w. pada zaman baginda memang diakui tidak dibukukan. Walaupun

begitu Sunnah atau Hadis Nabi s.a.w. tetap:

a. Diamalkan oleh umat Islam pada zaman tersebut,

b. Dibolehkan menulis hadis-hadis nabi.

c. Terpelihara dan tersimpan dengan baik di kalangan para sahabat dan umat Islam.

d. Terdapat sahifah (lembaran-lembaran) yang ditulis oleh para sahabat yang mengandungi

hadis Rasulullah s.a.w. Mengenai tulis-menulis hadis memang telah wujud pada zaman

Rasulullah s.a.w. Terdapat tiga peringkat, iaitu:

Peringkat pertama: Rasulullah s.a.w. menegah penulisan Hadis kerana dikhuatiri akan

bercampur-baur dengan al-Quran.

Peringkat kedua: Rasulullah s.a.w. memberi keizinan khas kepada Abdullah bin Amr yang telah

menulis hadis semasa hayat Baginda.

Peringkat ketiga: Pada tahun kemenangan kaum muslimin ke atas kota Mekah (Fath Makkah),

Baginda telah memberi kebenaran am kepada para sahabat untuk menulis Hadis.

iii. Kasim Ahmad mendakwa bahawa Hadis-hadis telah mewujudkan faham kepuakan. Ini adalah

dakwaan yang dusta. Kerana Hadis-hadis yang mendokong faham kepuakan adalah terdiri dari

hadis-hadis palsu (maudhu') yang ditolak oleh umat Islam.

iv. Hadis bukanlah penyebab kemunduran dan kebekuan umat Islam sebagaimana yang didakwa.

Kemunduran umat Islam yang berlaku sekarang adalah disebabkan oleh faktor-faktor lain

antaranya ialah:

a . Kejahilan

b . Kehilangan budi pekerti

c . Kerosakan moral para pemimpinnya.

d . Tidak menghayati ajaran Islam sebenarnya yang menyebabkan mereka menjadi jumud

(beku).

e . Bersikap penakut, pengecut dan kedekut untuk berkorban kerana Islam

Buku- Hadis: Satu Penilaian Semula dan Sembahyang Lima Waktu

Di dalam buku ini Kasim Ahmad yang mewakili Golongan Anti Hadis mengatakan bahawa

sembahyang lima waktu dengan segala perinciannya telah diwarisi dari Nabi Ibrahim a.s.

Malah Rashad Khalifa yang menjadi ikutan Golongan Anti Hadis telah mengatakan bahawa Abu

Jahal dan lain-lain Arab Jahiliyah telah mengerjakan sembahyang lima waktu.

Dengan ini, mereka menafikan sembahyang lima waktu itu telah difardukan semasa Israk dan

Mi'raj.

Pandangan kita Ahlus Sunnah Wal Jamaah

Pendapat mengenai sembahyang lima waktu itu diwarisi dari Nabi Ibrahim a.s. adalah sesat dan

ditolak oleh Islam. Kerana kewajipan sembahyang lima waktu telah difardhukan pada malam

Isra' dan Mi'raj. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah s.a.w. sendiri, para sahabat, tabi'in dan

para ahli sejarah.

Manakala perincian tentang sembahyang pula, seperti niat, takiratul ihram, rukuk, sujud dll, tidak

diterangkan oleh al-Quran. Perincian mengenainya tidak boleh didapati di mana-mana buku

atau kitab melainkan di dalam Hadis-hadis Rasulullah sahaja.

(Sumber: Abdul Halim El-Muhammady, Islam dan al-Hadith: Satu analisis ke atas usaha-usaha

merosakkan peribadi dan autoriti Rasulullah s.a.w.)

Kerajaan Malaysia Mengharamkan Golongan Anti Hadis

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telahpun mengharamkan golongan ini:

Ajaran Golongan Anti Hadith

ISI AJARAN

1. Menolak hadith sebagai sumber akidah dan perundangan Islam.

2. Menolak dua kalimah Syahadah.

3. Menolak Qada’ dan Qadar

4. Memesong pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran, contoh ayat 12 Surah At-Taghabun,

dikatakan taat kepada Rasul itu hanya taat kepada wahyu.

5. Hadith/Sunnah merupakan ajaran palsu dan ia merupakan punca kekeliruan dan perpecahan

yang terbesar dikalangan umat Islam

6. Menerima selain daripada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah syirik.

TARIKH MUNCUL

1985

TEMPAT BERKEMBANG

Seluruh Malaysia

TINDAKAN/HUKUMAN

Difatwakan haram, sesat dan murtad oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri:

1 . Wilayah Persekutuan - 15 Jan 1996

2 . Selangor - 23 Nov 1995, Sel P.U. 46

3 . Melaka - 29 Feb 1996, No 78

4 . Negeri Sembilan - 5 Jan 1996, N.S.P.U. 3

(Sumber: )

Penutup

Oleh itu kita hendaklah berhati-hati dan menghindarkan diri dari golongan Anti Hadis ini.

Golongan ini telah diisytiharkan sebagai sesat dan orang yang menganut fahaman yang mereka

bawa telah difatwakan sebagai murtad, terkeluar dari agama Islam yang suci - wal 'iya zubillahi

min zalik.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...