Salam Alaikum

BismillÃh HirRohmaanir Rohimm

Kata Hikmah AM

~~~... aku BERANI kerana BENAR, lalu aku tidak GENTAR. aku bukan JEBAT, dan aku bukanlah juga TUAH. tetapi, aku adalah hamba doif yang bergelar KHALIFAH di muka bumi ALLAH ...~~~


biar orang hina diri kita tapi jangan kita hina diri sendiri, biar orang lukakan hati kita, jangan kita sesekali melukai diri sendiri, kita berhak atas diri kita sesungguhnya air mata itu adalah penyampai perasaan dan luahan jiwa..

yA AllAh, ApAbIlA ENGKAU mEmAnggIlkU, AmbIlAh AkU dAlAm kEAdAAn KhUsnUl KhOtImAh dAn sEmpAtkAnlAh AkU mEngUcApkAn kAlImAt "LA ILAHA ILLALLAH"

Ahli Jemaah

Network Blogger

Demi Masa

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Dan Penyayang

Demi Masa! Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar.

Segala hakcipta milik Allah S.W.T. Jika difikirkan perlu copy dan sebar, silakan. Tak perlu minta izin.

There’s No Copyright In Islam

Sunday, March 28, 2010

Kemajuan Yang Sedang Mengalami Kehancuran


Terdapat suatu kesedaran baru di kalangan umat Islam sekarang untuk kembali semula mendaulatkan negara Islam yang di dalamnya terlaksana syariat Allah s.w.t. Perkara ini menjadi sebahagian daripada Islam yang bersifat sempurna dan dibawa pula oleh Nabi Muhammad s.a.w bukan sahaja beliau menyampaikan Islam melalui sabda dan ucapan tetapi menyatakannya dengan keimanan yang sebenar dan melaksanakannya dengan sempurna. Ia bermula dari ikrar dua kalimah syahadah sehinggalah menunaikan ibadah kepada Allah s.w.t dan mentadbir bumi dengan syariat-Nya dalam negara yang didirikan di 'Al-Madinatul Munawwarah'.

Ajaran yang telah membuktikan kejayaan yang menggemparkan seluruh kuasa kuffar yang mempertahankan kezaliman, maksiat dan mungkar.Negara Islam adalah negara yang paling adil dan memberi kebahagiaan yang sebenarnya kepada manusia dalam masa yang lebih panjang bukan sahaja di dunia tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat yang kekal abadi. Musuh-musuh Islam telah berjaya melenyapkan kesedaran menegakkan Islam dalam fikiran umatnya di zaman mutakhir ini selepas kejatuhan Khalifah Uthmaniyyah di Turki, sebahagian besar daripada umat Islam tidak menyedari bahawa mereka memerlukan negara yang mendaulatkan syariat Allah s.w.t.

Terdapat di kalangan umat Islam bahkan ramai di kalangan mereka yang merasakan bahawa umat Islam tidak akan maju sekiranya mereka tidak mempelajari kemajuan kebendaan yang datang dari barat. Mereka tidak menyedari bahawa kemajuan kebendaan yang ada pada dunia barat adalah sebahagian daripada kemajuan yang telah ditempa oleh Islam sejak zaman-berzaman tetapi barat mengambil kebendaannya sahaja dan meninggalkan ajaran Islam yang membentuk roh dan peribadi mereka. Kita telah melihat bagaimana kemajuan kebendaan yang ditaja oleh barat itu sedang mengalami kehancuran dan yang menjadi halangan kepada kemajuan umat Islam bukan masalah kebendaan.

Kita melihat bagaimana terdapat di kalangan negara umat Islam yang mempunyai tenaga manusia dan dikurniakan sumber-sumber kebendaan boleh maju dari segi kebendaan dengan kurniaan Allah itu dan di sana terdapat banyak halangan dari kuasa Kuffar iaitulah halangan umat Islam menubuhkan negara Islam. Kita perlu menyedari bahawa musuh-musuh Islam sedar punca kekuatan umat Islam ialah wujudnya negara Islam. Sebab itu wujudlah usaha bagi menghalang tertegaknya negara Islam ini dengan berbagai-bagai cara sama ada dengan menggunakan kekerasan bala tentera bagi menekan golongan yang mahu menegakkan negara Islam ataupun menggunakannya secara halus dan lembut iaitulah dengan melaksanakan sebahagian daripada ajaran Islam untuk meredakan tuntutan mendaulatkan syariat Allah s.w.t itu.

Umat Islam hendaklah menyedari bahawa negara Islam bukan negara yang berpandu kepada amalan semata-mata. Negara Islam ialah negara yang didasarkan kepada aqidah. Oleh kerana ia didasarkan kepada aqidah maka Nabi Ibrahim a.s. tidak menerima segala tawaran yang dikemukakan oleh Raja Namraz di zamannya kerana raja itu menolak aqidah Islam. Begitu juga dengan tindakan yang diambil oleh Nabi Yusuf a.s. apabila ditawarkan menjadi ketua perbendaharaan Negeri Mesir, Nabi Yusuf dengan tegasnya menyatakan sebagaimana tersebut di dalam firman Allah yang bermaksud:

" Dengan sebab itu aku meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah serta tidak pula percayakan hari akhirat. Dan aku menurut agama bapa dan datuk nenekku: Ibrahim dan Ishaq serta Ya'qub..." (Surah Yusuf ayat 37-38).

Rasulullah bersabda yang bermaksud:

"Mereka itu ialah golongan yang kulitnya sama dengan kita dan bercakap dengan lidah yang sama dengan kita."

Marilah kita menjadikan aqidah sebagai landasan kita dan sebagai perbezaan di antara negara Islam yang sebenar dengan negara munafiq yang dibina di atas dasar Masjid 'Dhirar' sebagaimana golongan munafiqin mendirikan masjid itu di zaman Rasulullah s.a.w. yang telah dibakar oleh Rasulullah. Marilah kita menyedari hakikat ini dengan penuh teliti kerana mati hanya satu kali sahaja dan manusia akan berdepan di hari kiamat dalam keadaan tidak dapat merujuk kembali ke alam dunia ini. Marilah kita menilai segala yang ada di hadapan kita bukan dengan akal fikiran manusia semata-mata tetapi dengan petunjuk daripada Al-Quranul Karim yang dapat membetulkan akal fikiran manusia.(lihat Surah Yusuf: 37-38)

Nabi Ibrahim a.s. menolak kekufuran dan menyatakan keimanan terlebih dahulu dan itulah yang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad s.a.w apabila ditawarkan negara, jawatan, kedudukan dan harta benda percuma. Rasulullah s.a.w menolak dengan tegas kerana apa yang ditawarkan itu tidak dibina di atas aqidah. Umat Islam hendaklah menyedari bahawa tanggungjawab mereka ialah mendirikan negara yang berdasarkan kepada aqidah dan dibina di atasnya segala amalannya bukan negara yang dibina melalui amalan semata-mata tetapi tidak berteraskan kepada aqidah.

Inilah perbezaan yang tidak boleh mengelirukan umat Islam dan tidak boleh menyesatkan mereka dengan sebab seruan penyeru-penyeru ke arah neraka Jahannam.

Firman Allah yang bermaksud:

"Demi sesungguhnya Allah mesti menolong orang yang menolong agama-Nya sesungguhnya Allah itu Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Orang-orang yang Kami berikan kepada mereka kuasa memerintah di muka bumi, mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran dan bagi Allah sahajalah akibat segala urusan.” (Surah Al-Haj: 40-41)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...