Salam Alaikum

BismillÃh HirRohmaanir Rohimm

Kata Hikmah AM

~~~... aku BERANI kerana BENAR, lalu aku tidak GENTAR. aku bukan JEBAT, dan aku bukanlah juga TUAH. tetapi, aku adalah hamba doif yang bergelar KHALIFAH di muka bumi ALLAH ...~~~


biar orang hina diri kita tapi jangan kita hina diri sendiri, biar orang lukakan hati kita, jangan kita sesekali melukai diri sendiri, kita berhak atas diri kita sesungguhnya air mata itu adalah penyampai perasaan dan luahan jiwa..

yA AllAh, ApAbIlA ENGKAU mEmAnggIlkU, AmbIlAh AkU dAlAm kEAdAAn KhUsnUl KhOtImAh dAn sEmpAtkAnlAh AkU mEngUcApkAn kAlImAt "LA ILAHA ILLALLAH"

Ahli Jemaah

Network Blogger

Demi Masa

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Dan Penyayang

Demi Masa! Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar.

Segala hakcipta milik Allah S.W.T. Jika difikirkan perlu copy dan sebar, silakan. Tak perlu minta izin.

There’s No Copyright In Islam

Tuesday, March 23, 2010

Realiti Pertembungan Islam Dengan Jahiliyyah


Perlawanan dan peperangan adalah perkara yang dibenci oleh manusia secara umumnya. Manusia lebih cenderung untuk hidup di dalam suasana aman tenteram. Allah swt menjelaskan di dalam surah al-Baqarah, ayat 216 yang bermaksud: “Diwajibkan ke atas kamu perang sedangkan peperangan itu adalah perkara yang kamu benci.”

Al-Quran telah mencatatkan sejarah peristiwa sikap manusia yang teragak-agak untuk menghadapi peperangan terutama dari kalangan Bani Isra’il. Contohnya di dalam kepimpinan Nabi Musa as. sendiri pun, manusia dari kalangan Bani Isra’il pernah menolak untuk berperang, sebaliknya meminta Nabi Musa as. menghadapi golongan gagah Palestin dengan pertolongan Allah semata-mata. Allah swt mencatatkan peristiwa ini di dalam firman-Nya (surah al-Ma’idah, ayat 24) yang bermaksud: “Mereka berkata: Wahai Musa! Kami tidak akan memasuki bumi itu (Palestin) selagi mereka (kaum yang gagah) masih ada di dalamnya. Oleh itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan perangilah mereka. Kami akan menunggu di sini.”

Demikianlah juga keadaan yang berlaku terhadap sebahagian dari kalangan umat Rasulullah saw. Rasa keberatan untuk menghadapi pertembungan timbul di dalam hati-hati mereka sehingga mereka ditegur oleh Allah di dalam firman-Nya dalam surah at-Taubah, ayat 38 yang bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu, apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah di jalan Allah, kamu merasa keberatan di tempat kamu. Adakah kamu lebih suka dengan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat?”

Namun, mahu tidak mahu, Allah swt telah menetapkan sebagai sunnah-Nya bahawa pertembungan di antara Islam dengan jahiliyyah pasti berlaku dengan tujuan dan hikmah tertentu. Begitulah yang telah berlaku di dalam peperangan Badr, peperangan pertama di dalam Islam. Biarpun dengan keadaan masih belum cukup kekuatan berbanding musuh dan dengan bilangan yang terlalu kecil, Allah swt mentaqdirkan pertembungan mereka. Firman Allah swt dalam surah al-Anfal, ayat 7 dan 8 yang bermaksud: “Dan ingatlah ketika Allah swt menjanjikan kepada kamu salah satu dari dua angkatan, menjadi untuk kamu (menghadapinya), sedangkan kamu suka kiranya (angkatan perniagaan) bukan angkatan (perang) yang mempunyai kekuatan itu yang dijadikan untuk kamu (menghadapinya). Padahal Allah mengkehendaki untuk menetapkan yang benar (agama Islam) dengan kalimah-kalimah-Nya dan untuk membinasakan kaum yang kafir seluruhnya.”

Di dalam peristiwa Badr ini, matlamat asal Rasulullah saw adalah untuk menyekat rombongan dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan dengan tujuan mendapatkan harta rampasan sebagai timbalan harta mereka yang dibekukan dan dirampas di Mekah. Dalam riwayat Abu Ayyub al-Ansari yang bermaksud: “Ketika kami berada di Madinah, Rasulullah bertanya: Daku telah diberitahu bahawa tentang rombongan dagang Abu Sufyan, ia dalam perjalanan ke sini, tidakkah boleh kita keluar menghadapi rombongan ini, mudah-mudahan Allah akan menjadikannya harta rampasan kita? Kami menjawab: Ya, boleh. Lalu baginda keluar bersama kami. Setelah perjalanan sehari dua, baginda bertanya: Apa pandangan kamu jika kita memerangi kaum itu (Quraisy)? Mereka telah diberitahu bahawa kamu semua telah keluar (untuk bertindak)! Kami menjawab: Tidak! Demi Allah, kita tidak punya keupayaan untuk memerangi musuh itu, tetapi yang kita mahukan adalah rombongan dagang itu! Setelah ditanya sekali lagi, mereka memberikan jawapan yang sama. Lalu al-Miqdad bin ‘Amru berkata: “Kalau begitulah, kami tidak akan berkata kepadamu wahai Rasulullah seperti kata-kata Kaum Musa (Bani Isra’il) kepada Musa: pergilah engkau dengan Tuhanmu dan berperanglah, kami akan tunggu di sini...”

Rasa keberatan dan benci untuk berperang dengan Quraisy timbul kerana tujuan mereka keluar dari Madinah untuk berhadapan dengan rombongan dagang tambahan pula mereka tidak bersedia untuk berperang. Lalu Allah swt menjelaskan pada penghujung ayat 7 dan ayat 8 bahawa tujuan dan hikmat pertembungan tersebut adalah untuk memenangkan kamu (orang-orang yang beriman) ke atas musyrikin, menzahirkan agama-Nya, meninggikan seruan Islam dan menjadikannya mengatasi segala agama. Dialah yang maha mengetahui risiko dan akibat setiap perkara kerana Dialah yang mentadbir kamu (manusia) dengan sebaik-baik pentadbiran.

Demikian jugalah halnya dengan pertembungan, perlawanan dan peperangan yang lain yang telah menjadi lumrah agama ini dan sunnah Penciptanya. Allah swt berfirman dalam surah al-Baqarah, ayat 253 yang bermaksud: “Dan sekiranya Allah mengkehendaki nescaya orang-orang yang datang kemudian daripada Rasul-rasul itu tidak berbunuh-bunuhan sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan (yang dibawa oleh Rasul mereka). Tetapi mereka bertelingkah, maka timbullah di antara mereka: orang yang beriman dan orang yang kafir. Dan kalaulah Allah kehendaki tentulah mereka tidak berbunuh-bunuhan; tetapi Allah melakukan apa yang dikehendaki-Nya.”

Allah swt mahu menjadikan kehidupan manusia ini penuh dengan perjuangan dan mengajar umat Islam bahawa hidup adalah perjuangan. Dari sinilah dapat dilihat bahawa orang-orang beriman adalah orang yang berkualiti dan tahan lasak.

Sejarah Bermulanya Perjuangan Islam

Sejarah perlawanan di antara manusia bermula dengan bermulanya kehidupan manusia di muka bumi. Peristiwa perlawanan di antara hak dan batil yang pertama adalah pertelingkahan di antara Qabil dan Habil, anak Nabi Adam as. kerana perasaan dengki. Qabil merasa dengki terhadap Habil kerana Allah swt hanya menerima korban dari Habil lalu bercita-cita untuk membunuhnya. Namun di dalam peristiwa ini tiada unsur perjuangan menentang kejahatan. Oleh kerana mereka adalah bersaudara dan sama-sama beriman kepada Allah, Habil tidak cenderung untuk bertindak balas dengan membunuh Qabil pula sekalipun dia berhadapan dengan ancaman. Allah swt merakamkan sikap lembut Habil terhadap saudaranya dalam firman-Nya dalam surah al-Ma’idah, ayat 28 yang bermaksud: “Demi sesungghnya! Jika engkau hulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak sekali-kali akan menghulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan yang mentadbirkan sekalian alam.” Lalu ulama Islam telah menjadikan kisah ini sebagai teladan di dalam masalah hukum shial berdasarkan hadith Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud bermaksud: “Hendaklah kamu menjadi seperti salah seorang yang lebih baik dari dua anak Adam.” Apabila orang yang menyerang adalah muslim, maka hukum melawannya adalah harus, bukan lagi wajib.

Sejarah perjuangan Islam pula bermula dengan sejarah penyelewengan manusia taqidah Islaiaitu pada zaman Nabi Nuh as. Penyelewengan itu adalah dariasuluhiy apamanusia mula mendewa-dewakan ulama-ulama mereka dengan membuat patung untuk mengenang mereka. Akhirnya mereka menyembah patung-patung Wadd, Yaghuth, Suwa’, Ya’uq dan Nasr. Rasulullah saw sendiri menyatakan bahawa rasul yang pertama dalam konteks menyeru manusia kepada tauhid adalah Nabi Nuh as. Sabda baginda: “Yang pertama dari kalangan rasul adalah Nuh as” (dalam kitab al-wasa’il ila ma’rifat al-awa’il)

Oleh kerana seruan Nabi Nuh as. adalah kepada La ilaha illa Allah, maka baginda menghadapi tentangan yang mencetuskan perjuangan mempertahankan aqidah dan kebenaran.

Perjuangan Islam di sepanjang zaman sebenarnya dipimpin oleh para nabi as. Tidak ada walau seorang nabi pun yang tidak menghadapi suasana dan realiti perjuangan kerana Allah swt telah meletakkan ujian dan cabaran sebagai suatu sunnah dalam Islam. Bukan sahaja generasi sekarang atau generasi zaman Rasulullah saw, bahkan seluruh umat-umat yang terdahulu telah dihadapkan dengan pelbagai mehnah dan tribulasi. Ujian dan cabaran itu diadakan dengan tujuan supaya dapat dibuktikan siapakah yang benar-benar beriman dan siapakah yang berpura-pura dan tidak bersungguh-sungguh. Sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya dalam surah al-Ankabut ayat 2 - 3 bermaksud: “Apakah manusia menyangka bahawa kami akan membiarkan mereka begitu sahaja selepas mereka menyatakan: kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji [2]. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu lalu Allah swt mengenal pasti orang-orang yang benar dan Dia mengenal pasti orang-orang yang dusta[3].”

Demikian juga telah diterangkan bahawa setiap utusan Allah itu menyeru manusia supaya beriman kepada Allah dan dalam masa yang sama menjauhi thaghut iaitu setiap benda dan perkara yang melampaui hak-hak Allah. Sejak manusia diturunkan ke bumi hingga ke tahun ke-11 Hijrah, umat manusia yang memeluk Islam dipimpin oleh para nabi. Bermula dengan Nabi Adam as. diikuti Nabi Idris, Nuh, nabi-nabi lain yang diakhiri oleh Nabi Muhammad saw. semuanya menyeru dengan seruan yang sama dan menghadapi cabaran yang pelbagai kerana sebab yang sama. Ini dijelaskan dalam dalam surah al-Furqan, ayat 31 bermaksud: “Dan demikianlah Kami jadikan bagi setiap Nabi, musuh dari kalangan orang-orang yang bersalah. Dan cukuplah Tuhanmu (wahai Muhammad) menjadi pemimpin (ke jalan mengalahkan mereka) serta menjadi penolong (bagimu terhadap mereka).”

Seterusnya perjuangan Islam masih diteruskan walaupun perutusan para nabi telah ditamatkan. Allah swt telah meletakkan tanggungjawab menyampaikan risalah Islam kepada umat Nabi Muhammad saw pula. Perkara ini dijelaskan dalam ayat 110, surah Ali Imran bermaksud: “Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman)...”

Tidak seperti umat-umat dahulu yang dipimpin oleh para nabi dan rasul, umat Nabi Muhammad saw telah diberi kepercayaan dan kelebihan untuk meneruskan perjuangan dengan pimpinan para pengganti nabi yang diistilahkan sebagai khalifah atau imam. Al-Imam al-Mawardi rhm. telah menjelaskan bahawa tujuan dan tugas imamah adalah ‘mengganti Rasulullah saw bagi melindungi agama serta mentadbir dunia.’ Ibnu Khaldun di dalam Muqaddimahnya pula mendefinisikan al-khilafah sebagai ‘membawa seluruh manusia berada di atas landasan syariat Allah swt bagi tujuan mencapai kepentingan akhirat dan urusan-urusan keduniaan yang menguntungkan akhirat. Maka khalifah disimpulkan sebagai mengganti Rasulullah saw dalam menjaga agama dan menguruskan dunia berdasarkan agama. Demikian juga dijelaskan dalam hadith Rasulullah saw yang menjelaskan tentang peranan para nabi dalam kepimpinan dahulu sedangkan umat ini akan dipimpin oleh pengganti Rasulullah saw. selepas wafatnya baginda dan tamatnya zaman kenabian. Hadith tersebut bermaksud: “Adalah Bani Isra’il itu dipimpin oleh nabi-nabi. Setiap kali mati seorang nabi, ia diganti oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tiada nabi lagi selepasku, dan akan ada khalifah-khalifah yang mereka itu ramai.” (Riwayat Muslim).

Pemimpin yang menggantikan para nabi adalah orang-orang yang paling mengetahui dan memahami urusan agama ini. Kerana itulah, perjuangan selepas zaman Rasulullah saw kebanyakannya adalah dipimpin oleh ulama’-ulama’ Islam. Para nabi tidak mewariskan pusaka dalam bentuk harta tetapi mereka mewariskan amanah ilmu dan amanah perjuangan Islam. Sabda Rasulullah saw: “Ulama’ adalah pewaris nabi-nabi.” (Riwayat Abu Daud). Apabila meneliti sejarah perjuangan umat Islam di mana sekali pun, kita akan dapati bahawa perjuangan mereka dipelopori oleh ulama’-ulama’ yang mempunyai kesedaran terhadap kewajipan berjihad menyebarkan dan mempertahankan Islam.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...